top of page

HELMET toteutti vaikutusarvioinnin hevosenlannan polton lainsäädännön muutoksesta

Hallituksen kärkihanke HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi toteutti hevosenlannanpolton lainsäädännön muutoksen vaikutusarvioinnin. Arvioinnissa selvitettiin hevosenlannan polton potentiaalia ja kannattavuutta sekä energialaitosten, talliyrittäjien ja polttotekniikkaa tarjoavien laitevalmistajien kiinnostusta ja valmiutta lannanpolttoon. Arvioinnin perusteella lainsäädännön muutos tulee lisäämään lannanpolttoa etenkin isoimpien kaupunkien ja hevoskeskittymien ympäristössä.

Aikaisemmin hevosenlannanpoltto on edellyttänyt jätteenpolton vaatimusten noudattamista. Jätteenpoltolle on asetettu tiukat päästörajat ja savukaasujen päästömittausten tulee olla jatkuvatoimisia. Tämän seurauksena hevosenlannanpoltto on ollut harvinaista EU:n alueella. Tammikuussa 2017 EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011 on tehty muutos (EU) 2017/1262 koskien tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöä. EU-asetusmuutos astui voimaan 2.8.2017. Asetusmuutoksen mahdollistamien poikkeusten hyödyntäminen edellyttää lisäksi kansallisia lainsäädännön muutoksia.

Lainsäädännön muutoksen vaikutusten selvittämiseksi päätettiin tehdä vaikutusarviointi, jonka toteutti hallituksen kärkihanke HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi. Arvioinnissa selvitettiin hevosenlannan polton potentiaalia ja kannattavuutta sekä energialaitosten, talliyrittäjien ja polttotekniikkaa tarjoavien laitevalmistajien kiinnostusta ja valmiutta lannanpolttoon.


Lainsäädännön muutos lisää hevosenlannanpolttoa

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että lannanpolttoon liittyvän lainsäädännön muutoksen myötä hevosenlannanpoltto tulee lisääntymään merkittävästi lähitulevaisuudessa. Se tulee kuitenkin painottumaan Etelä- ja Länsi-Suomessa sijaitsevien hevoskeskittymien ja suurimpien kaupunkien läheisyyteen. Siellä lainsäädännön muutoksen piiriin kuuluvia polttokattiloita on runsaasti käytössä ja lähellä hevoskeskittymiä. Käytössä oleva kattilatekniikka täyttää lannanpolton vaatimukset suhteellisen hyvin ja lanta kiinnostaa alan toimijoita erityisesti käytettäessä puupohjaisia kuivikkeita. Lannan hyödyntäminen polttolaitosten polttoaineena voi olla parhaissa tapauksissa kannattavaa jopa ilman porttimaksua tai vähintäänkin maltillisilla porttimaksutasoilla, jolloin se on myös talleille houkutteleva ja taloudellisesti kannattava ratkaisu.

Hevosenlannan poltto ei tule olemaan pienille, tallikohtaisille yksiköille soveltuva ratkaisu lainsäädännön muutoksen jälkeenkään. Käytettäessä lantaa polttoaineena on kattilan täytettävä päästö- ja lämpötilavaatimukset kaikissa kokoluokissa ja näitä on seurattava säännöllisesti. Yksittäiselle, pienelle tallille soveltuvan kokoluokan kattiloilla vaatimuksia on vaikea saavuttaa ja mittauskustannukset ovat saavutettuun hyötyyn nähden suuret.

Hevosenlanta soveltuu huonosti ainoaksi tai pääpolttoaineeksi polttolaitokseen, sillä sen laatuvaihtelut, kuten kosteus- ja kuivikepitoisuus vaihtelevat merkittävästi. Lisäksi sen sisältämä ammoniakki voi lisätä polttolaitteiston korroosiota. Arvioinnin perusteella poltto on kannattavinta seospolttona suhteellisen alhaisena osuutena pääpolttoaineen seassa isommissa lämpölaitoksissa ja voimalaitoksissa, jotka pystyvät helposti tasaamaan pääpolttoaineella lantapolttoaineen laatuvaihteluita.

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että hevosenlannan polttoa kannattaa lähteä harkitsemaan kohteissa, joissa energialle on kohtuullisen suuri ja tasainen tarve ympäri vuoden ja hevoskeskittymässä sijaitsee yli 50 hevosta. Kannattavuuden arviointi on kuitenkin tarpeellista tehdä aina tapauskohtaisesti.

Nyt ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriö pyytävät lausuntoja lakimuutoksista, joilla hevosenlannan poltto helpottuu. Tutustu tiedotteeseen >>


Hallituksen kärkihanke HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi etsii aitoihin tarpeisiin, aitoja, hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimintamalleja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien, hevosalanyrittäjien ja koko lannan käsittelyketjun kanssa. Näin hevosenlanta saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön ravinteina ja energiana sekä synnytetään uutta liiketoimintaa.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page