top of page
Envitecpolis_HELMET_riihi.jpeg

HELMET Riihi

HELMET Riihet ovat alueellisia työpajoja. Riihissä hyödynnämme työpajamallia, jossa aiheen käsittelyn, ideoinnin ja jatkojalostamisen kautta päästään konkreettisiin suunnitelmiin mitä tehdään, kuka tekee, milloin tekee ja millä resursseilla tekee.

Työpajojen tavoitteena on:

  • Jalostaa ja edistää tallien, yritysten ja niiden muodostamien ryhmien sekä muiden toimijoiden ideoita.

  • Löytää konkreettisia ratkaisuja esille nousseisiin haasteisiin, ongelmiin ja esteisiin.

  • Löytää konkreettisia toimintamalleja hevosenlannan hyötykäyttöön ottaen huomioon alueella toimivat yritykset ja toiminnassa olevat tai suunnitellut käsittelyvaihtoehdot, kuten kompostointi, biokaasutus, poltto jne.

Työpajojen tuloksena syntyviä ratkaisuesityksiä jalostetaan ja viedään eteenpäin HELMET Neuvonnan puitteissa.

bottom of page