top of page

Miten tietojasi käytetään?

Syöttämällä tietosi HELMET Aluemallinnukseen et sitoudu mihinkään jatkotoimenpiteisiin. Tietojen täyttämisellä osoitat, että olet kiinnostunut alueesi biomassojen hyödyntämisestä ja haluat olla mukana alueesi kehittämisessä. Sinulla on mahdollisuus päivittää tietojasi ja halutessasi tietosi voidaan myös poistaa, jos esimerkiksi toimintasi tai tilanteesi muuttuu.

Onnistunut mallintaminen vaatii toimijoiden osallistamista ja yhteistyötä. Alueesi toimijoille voidaan järjestää tilaisuuksia, joissa mallinnusta viedään yhdessä eteenpäin ja kehitetään uusia toimintatapoja biomassan hyödyntämiseen. Tällaisissa yhteyksissä antamasi nimi- ja sijaintitiedot sekä ilmoittamasi biomassamäärät voidaan ilmaista osittain muille toimijoille, eikä näitä tietoja pidetä palvelun käyttötarkoituksesta johtuen luottamuksellisina. Tietojen paljastaminen kuitenkin minimoidaan, eikä niitä anneta vapaasti selattavaksi taikka vastaavalla tavalla käytettäväksi. Sinuun voidaan olla myös yhteydessä ja kysyä kiinnostustasi olla mukana alueellasi etenevissä kokonaisuuksissa.

Antamiasi tietoja voidaan hyödyntää tutkimustyössä ja tieteellisten julkaisujen aineistona, mutta tällöin yksittäisen toimijan tiedot eivät tule tulosten raportoinnissa esille. Sinuun voidaan olla yhteydessä tutkimustyön tiimoilta.

Aluemallinnuksen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Aluemallinnusportaalin käyttöehdot

bottom of page