top of page

HELMET Pirtti -tilaisuus Jyväskylässä 24.1.2016

HELMET Pirtti – Hevosenlanta hyötykäyttöön Keski-Suomessa 24.1.2017


HELMET – hanke jatkuu alueellisilla HELMET Pirtti -tilaisuuksilla, joissa tallinpitäjät, lannan hyötykäytöstä kiinnostuneet tahot kuten maatilat, viherrakentajat, enegiayhtiöt, jäteyhtiöt sekä palveluita tarjoavat yritykset ja laitevalmistajat tuodaan saman pirtin pöydän ääreen. Ensimmäisenä jalkaudumme Keski-Suomeen.

 • Onko hevosenlanta sinulle haaste? Vai mahdollisuus?

 • Haluaisitko hyödyntää hevosenlantaa tai siitä jalostettuja lannoitevalmisteita pelloillasi tai viherrakentamisessa?

 • Millaista liiketoimintaa hevosenlanta voisikaan mahdollistaa?


Käyhän Pirttiin – Tule sellaisena kuin olet.

 • Kuuntelemaan millaisia ratkaisuja muualla Suomessa on toteutettu sekä mitä Keski-Suomessa jo tehdään ja suunnitellaan.

 • Keskustelemaan, kyselemään, haastamaan ja kyseenalaistamaan erilaisista hevosenlannan hyötykäytön vaihtoehdoista asiantuntijoita, ratkaisuja toteuttaneita ja ratkaisuntarjoajia.

 • Kohtaamaan vanhoja ja uusia kumppaneita, vastinpareja, yrityksiä, asiakkaita, niitä jotka painivat samojen haasteiden kanssa ja niitä joilta löytyy ratkaisuja.

 • Löytämään juuri sinun tilanteeseesi sopivia ratkaisuja.

Päivän tavoitteena on esitellä vaihtoehtoja, antaa vastauksia, kumota myyttejä ja herättää mielenkiintoa. Päivän päätteeksi sinulla on käsitys, kenen kanssa ja miten haluat jatkaa asian eteenpäin viemistä, ja kuinka HELMET voi siinä auttaa.

Päivän tavoitteena on esitellä vaihtoehtoja, antaa vastauksia, kumota myyttejä ja herättää mielenkiintoa. Päivän päätteeksi sinulla on käsitys, kenen kanssa ja miten haluat jatkaa asian eteenpäin viemistä, ja kuinka HELMET voi siinä auttaa.


Päivän ohjelma

Paikka: Killerin ravirata, Perinneravintola, Vesangantie 24, 40630 Jyväskylä

11.30 – 12.00 Kahvit ja ilmoittautuminen

12.00 – 14.30

 • HELMET-hankkeen tervetulosanat Matti Arffman, Envitecpolis Oy

 • Lämmön talteenotto lantalasta ja kuivikepatjasta Tiina Ahlqvist, Pinewood Stables Oy

 • Tallikohtainen lannan kompostointi ja pakkausjärjestelmä Talli Jussi Jukka Harjula

 • Käyttäjän kokemuksia hevosenlannan rumpukompostoinnista Tuula Pihkala, Laalahden tilayhtymä, Tampere

 • Mustankorkea, jatkuvatoiminen kuivamädätykseen perustuva biokaasulaitos ja tunnelikompostointi Kai Sormunen, Mustankorkea Oy

 • Happihyppely

 • Hevosenlannan biokaasutus panostoimisessa reaktorissa Kalmarin tilalla Erkki Kalmari

 • Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen. Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat Pentti Seuri, Luonnonvarakeskus LUKE

 • Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luonnonvarakeskus LUKE

 • Killerin alueen talliyrittäjille keväällä 2016 tehdyn lantakyselyn tuloksia Marianne Niinikoski, JAMK

 • Jaloittelua – santsikuppi kahvia

14.30 – 15.45

 • Keskustelut pirtin pöydissä (tarkempi sisältö kuvattu alla)

 • Loppuyhteenveto, miten tästä eteenpäin ja kuinka HELMET voi auttaa

16.00 Tilaisuus päättyy

Päivän puheenjohtajana toimii Keski-Suomen Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Sari Piirainen


Pirtin pöydät klo 14.30 – 15.45

Pääset keskustelemaan, kyselemään, haastamaan, kyseenalaistamaan ja etsimään juuri sinun tilanteeseesi sopivia ratkaisuja. Voit osallistua kolmen eri aihealueen pöytään. Aiheina ovat biokaasu, kompostointi, ravinteiden hyödyntäminen, poltto ja pyrolyysi sekä lämmön talteenotto.


Mukana pöydissä on ratkaisuntarjoajia, laitevalmistajia ja alustusten pitäjät:

 • Metener Oy, panostoiminen kuivamädätyslaitos, Erkki Kalmari.

 • Mustankorkea, BioGTS:n tekniikkaan pohjautuva jatkuvatoiminen kuivamädätyslaitos, Kai Sormunen.

 • Metaenergia Oy, jatkuvatoiminen kiintomädätyslaitos, Pekka Vinkki.

 • Lämmöntalteenoton omaan talliinsa toteuttanut Tiina Ahlqvist.

 • Lämmön talteenoton suunnittelu, LVI-Suunnittelu Ismo Heinonen Oy.

 • Talli Jussi, tallikohtainen lannan kompostointi- ja pakkausjärjestelmä, Jukka Harjula.

 • Laalahden tilayhtymä, rumpukompostori tilalla käytössä, Tuula Pihkala.

 • Rekitec Oy, rumpukompostorit, Tero Savela.

 • Vapon lannankierrätyspalvelu, Niko Nevalainen.

 • Fortum HorsePower, kuivike- ja lantahuoltopalvelu, Iina Rastas.

 • Luonnonvarakeskus LUKE, ravinteiden hyödyntämisen asiantuntija Pentti Seuri.

 • Luonnonvarakeskus LUKE, lannan polton ja pyrolyysin asiantuntija Markku Saastamoinen.

 • Envitecpolis Oy, energia-asiantuntija Toni Taavitsainen.

HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi on valtakunnallinen hevosenlannan hyötykäyttöhanke, jonka toteuttaja on Envitecpolis Oy. HELMET kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Lisätietoa löydät nettisivuiltamme www.envitecpolis.fi/helmet/ ja facebookista www.facebook.com/helmetkanava/.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page