top of page

Hevosenlannan polton lainsäädäntö on muuttumassa

– Mitä se tarkoittaa?


Aikaisemmin hevosenlannanpoltto on edellyttänyt jätteenpolton vaatimusten noudattamista. Jätteenpoltolle on asetettu tiukat päästörajat ja savukaasujen päästömittausten tulee olla jatkuvatoimisia. Tämän vuoksi hevosenlannanpoltto on ollut harvinaista EU:n alueella.


Tammikuussa 2017 EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011 on tehty muutos (EU) 2017/1262 koskien tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöä. EU-asetusmuutos astui voimaan 2.8.2017. Asetusmuutoksen mahdollistamien poikkeusten hyödyntäminen edellyttää lisäksi kansallisia lainsäädännön muutoksia. Suomessa eduskunta on hyväksynyt lannanpolton lakimuutokset ja ne astuvat voimaan pian.

Keskeiset muutokset verrattuna nykytilanteeseen
 • Korkeintaan 50 MW:n kattilat eivät tarvitse jätteenpolttolupaa tuotantoeläinten lannalle, ml. hevosenlanta•

  • Muutos ei koske yli 50 MW:n kattiloita.

  • Vaatimukset lannanpolttoainekäytölle tulevat sivutuotelainsäädännöstä.

  • EU-asetuksen lisäksi on noudatettava PIPO-asetusta, mikäli kattila kuuluu PIPO-asetuksen piiriin.

 • Ei enää jatkuvatoimisia päästömittauksia.

 • Helpotuksia päästöraja-arvoihin.

Tulevat vaatimukset hevosenlannan poltolle
 • Päästöt mitattava kerran vuodessa ammattitaitoisen henkilön toimesta.

 • Lämpötilavaatimus 850 OC kahden sekunnin ajan.

 • Jatkuva ja tallentuva lämpötilanmittaus. Mittaustulokset esitettävä niin, että viranomainen voi varmistaa riittävän polttolämpötilan.

 • Häiriötilanteissa toiminnan automaattisesti keskeyttävä laitteisto.

 • Lisäpoltin käynnistys- ja alasajovaiheita varten.

 • Polttoaineen syöttö automaattisella kuljetuslaitteistolla.

 • Tuhkan asiallinen varastointi ja kuljetus.

 • 2.8.2017 käytössä olleiden kattiloiden mahdollista saada kuuden vuoden siirtymäaika lämpötilavaatimuksen sekä käynnistys- ja alasajovaiheita varten tarkoitetun lisäpoltinvaatimuksen täyttämiseen.

Lannanpoltosta aiheutuvat kulut
 • Päästömittaukset kerran vuodessa n. 3 000 €/kerta

 • Lämpötilanmittaus- ja tallennuslaitteisto, n. 2 000 €

 • Lämpötilan mittauksen kalibrointi ja tarkistus päästömittauksen yhteydessä 500 – 700 € tai erillistyönä n. 1 000 €

 • Logistiikka

Hevonsenlanta polttoaineena

Lanta on ominaisuuksiltaan haastava polttoaine. Haasteita aiheuttaa lannan laadun vaihtelut, kuten kosteuspitoisuus, käytetty kuivike ja sen osuus lannassa sekä epäpuhtaudet, kuten kivet. Lisäksi lannan sisältämä ammoniakki lisää polttolaitteiston korroosioriskiä. Polttoon soveltuvat parhaiten puupohjaiset kuivikkeet.

Käytännössä lannan käyttö energiapoltossa toimii vain seospolttona muiden polttoaineiden kanssa. Koska lantapolttoaineen on oltava hyvälaatuista, on jo talleilla on kiinnitettävä huomiota lannan käsittelyyn. Lisäksi on aina tapauskohtaisesti pohdittava, onko kyse lannan hävittämisestä vai energiantuotannosta.

Tulevaisuus säädösmuutosten jälkeen

Todennäköisesti 6 vuoden siirtymä aikana moni laitos tulee kokeilemaan hevosenlannan polttoa. Poltto ei tule edelleenkään olemaan pienten tallien tallikohtainen menetelmä, koska uudet vaatimukset on hankala saavuttaa pienillä kattiloilla. Poltto on kannattavinta seospolttona suhteellisen alhaisena osuutena pääpolttoaineen seassa isommissa lämpölaitoksissa ja voimalaitoksissa, jotka pystyvät helposti tasaamaan pääpolttoaineellaan lantapolttoaineen laatuvaihteluita.

Lannan hyödyntäminen polttolaitosten polttoaineena parhaissa tapauksissa kannattavaa jopa ilman porttimaksua tai vähintäänkin maltillisilla porttimaksutasoilla, jolloin se on myös talleille houkutteleva ja taloudellisesti kannattava ratkaisu.

Lannan energiapoltto kiinnostaa? Otapa yhteyttä, niin katsotaan, miten lanta soveltuu teidän energiantuotantoon.

Matti Arffman


HELMET toteutti vaikutusarvioinnin hevosenlannan polton lainsäädännön muutoksesta

HELMET toteutti hevosenlannanpolton lainsäädännön muutosten vaikutusarvioinnin. Arvioinnissa selvitettiin hevosenlannan polton potentiaalia ja kannattavuutta sekä energialaitosten, talliyrittäjien ja polttotekniikkaa tarjoavien laitevalmistajien kiinnostusta ja valmiutta lannanpolttoon. Arvioinnin perusteella lainsäädännön muutos tulee lisäämään lannanpolttoa etenkin isoimpien kaupunkien ja hevoskeskittymien ympäristössä.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page