top of page

Kaksi hallituksen kärkihanketta lähti yhteistyöhön löytääkseen biokaasulaitoksille parhaat paikat

Hallituksen kärkihankkeessa Agroekologisten symbioosien verkostot (AES) monistetaan Palopuron toimintamallia Mäntsälän ja lähikuntien alueelle. Keskeisenä tavoitteena on lannan ja muiden biomassojen energian ja ravinteiden entistä parempi hyödyntäminen alueella saamalla aikaan biokaasulaitosinvestointeja. Parhaat paikat biokaasulaitoksille löydetään hallituksen kärkihankkeen HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi toteuttaman aluemallinnuksen avulla.


HELMET Aluemallinnuksen avulla kerätään tieto alueelta löytyvistä biomassoista, kuten lannasta, ylijäämänurmesta, teollisuuden, kauppojen ja kuntien biojätteestä sekä yhdyskuntalietteestä. Samalla kysytään kiinnostusta luovuttaa, vastaanottaa, käsitellä tai kuljettaa biokaasulaitokselle menevää raaka-ainetta tai sieltä saatavia tuotteita, kuten ravinteita. Kun nämä tiedot yhdistetään biomassojen sijaintitietoihin, pystytään optimoimaan uusille biokaasulaitoksille parhaat paikat.


Aluemallinnuksessa voidaan testata erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, niiden vaikutuksia kustannusten muodostumiseen ja laitosten toimintaan. Lisäksi optimoinnissa voidaan huomioida niitä reunaehtoja, joita mukana olevat tahot esittävät esimerkiksi sijainnin tai toiminnan suhteen. Lopputuloksena saadaan käytännössä toimiva, taloudellisesti mahdollisimman kannattava ratkaisu biokaasulaitosten raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetusten toteuttamiseen sekä laitosten sijaintiin.


Aluemallinnus AES-kärkihankkeen kanssa yhteistyössä toteutetaan seuraavien Etelä-Suomen kuntien muodostamalla alueella: Mäntsälä, Kärkölä, Hausjärvi, Hyvinkää, Orimattila, Pukkila, Pornainen, Tuusula, Hollola ja Lahti. Tietoja on saatu jo lähes kahdeltasadalta alueen toimijalta.


– Alueella on selvästi mielenkiintoa ja halua olla asiassa mukana. Yhtälailla kiinnostusta on biomassojen luovuttamiseen kuin ravinteiden hyödyntämiseenkin, kertoo alueella avainhenkilöhaastatteluja toteuttanut Joona Piirala.

Pian alueilta saatujen tietojen pohjalta määritetään alueet, joilla asiaa lähdetään työstämään eteenpäin. Vielä on kuitenkin mahdollista käydä kertomassa tietonsa ja kiinnostuksensa, jos se on vielä tekemättä. Eli jos

  • haluat luovuttaa lantaa, ylijäämänurmea, biojätettä tai muuta biomassaa

  • tai haluat ottaa vastaan biokaasulaitokselta syntyviä ravinteita

  • tai haluat tarjota palvelua biomassojen kuljetuksiin

  • tai olet kiinnostunut olemaan mukana biokaasulaitosinvestoinnissa,

kerro kiinnostuksestasi www.aluemallinnus.fi. Tämä ei sido sinua vielä mihinkään, mutta antaa sinulle mahdollisuuden olla mukana, kun alueesi taloudellisempaa lantalogistiikkaa, biomassojen hyödyntämistä ja biokaasulaitosinvestointeja viedään eteenpäin.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page