top of page

Tutkimukset ja oppaat

Tälle sivulle olemme koonneet hevosenlantaan ja sen hyödyntämiseen liittyviä tutkimuksia, oppaita ja raportteja. Julkaisut ovat ilmestymisjärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Jokaisesta julkaisusta löytyy lyhyt kuvaus sisällöstä ja suora linkki, josta pääset lukemaan alkuperäisen julkaisun. Antoisia lukuhetkiä.

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille

Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttama opas käsittelee kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa lähtien raaka-aineista ja prosessointitekniikoista aina toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja tuotteiden markkinointiin asti. Oppaan tavoitteena on ohjata kierrätyslannoitteiden tuottajat löytämään toiminnassa tarvittava tieto oikeista paikoista.

Opas soveltuu hyvin myös hevosenlantaa raaka-aineena hyödyntäville lannoitevalmisteiden tuottajille.

Kirjoittajat: Elina Tampio, Markku Vainio, Elina Virkkunen, Mikko Rahtola, Sampsa Heinonen

Julkaistu: 2018

Tutustu >> http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-606-3

Hevosenlannan hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet toimijoiden silmin — Pro-gradu tutkielma

 

HELMET -hankkeen lähtötietokyselyssä kerättyihin tietoihin pohjautuva Pro gradu tutkielma tuo esille hevosenlanta ongelman kokemiseen vaikuttavia tekijöitä sekä hevosenlannan mahdollisuuksia eri toimijoiden näkökulmasta.

Kirjoittajat: Jasmin Lehtinen

Julkaistu: 2018

Tutustu >> Hevosenlannan hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet toimijoiden silmin

Linkki Helsingin yliopiston tietokannassa olevaan julkaisuun >> https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235837

Ongelmasta resurssiksi: Lannan hyödyntämisen tekniikkaopas talleille

Lappeenrannan teknillisen yliopiston toteuttaman HELY-hankkeen tuottamassa ”Ongelmasta resurssiksi: Lannan hyödyntämisen tekniikkaopas talleille” -oppaassa annetaan perustietoa eri hyödynnysmenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta erilaisille talleille.

Kirjoittajat: Jemina Oksala, Jouni Havukainen, Tero Rantala

Julkaistu: 2018

Tutustu >>  http://www.doria.fi/handle/10024/149304

bottom of page